8 thoughts on “ENET adapters supported”

    1. Prace nad wersją iOS zostały wstrzymane. Nie ma sprecyzowanych planów co do wersji na tę platformę.

    1. Proszę uruchomić ponownie telefon i upewnić się, że adapter jest sparowany z telefonem oraz wybrany w aplikacji.
      Jeśli to nie pomoże to proszę o kontakt za pomocą opcji ‘Zgłoś problem’ w aplikacji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *